Izolatori antiseismici de tip HDRB


Izolatori antiseismici de tip LDRB

Izolatorii seismici trebuie să preia încărcările gravitaţionale ale structrurii fără a dezvolta efecte semnificative de curgere lentă şi să reziste acţiunilor ne-seismice , cum ar fi încărcarea din vânt şi deplasările induse de variaţia de temperatură .

Aceştia trebuie :

  • să asigure structurii o valoare redusă a frecvenţei proprii de vibraţie orizontală , printr-o rigiditate orizontală redusă sau prin alte mijloace.
  • să fie capabili să urmărească deplasările orizontale mari produse de acţiunea seismică , fiind în acelaşi timp capabili să preia în siguraţă încărcările gravitaţionale ale structurii şi eforturile verticale produse de acţiunea seismică .
  • să asigure un nivel de amortizare suficient pentru a controla adecvat deplăsările orizontale produse de acţiunea seismică , cu excepţia cazului în care amortizarea este asigurată de dispozitive suplimentare .

Izolatorii îmbunătățesc astfel răspunsul seismic al structurilor în sensul că schimbă în mod favorabil lor comportamentul dinamic.

Supus la acţiuni orizontale , permite mișcarea datorită deformării cauciucului . Rezultatul este o rigiditate elastică funcție de duritatea acestuia . Sub sarcini verticale, izolatorii au o mare rigiditate.

LDRB

Izolatorii seismici din elestomeri constă , în principal , dintr-o alternanță de straturi de cauciuc si armături din oţel unite printr-un procedeu de vulcanizare termic . Deasemenea , două placi din oţel , groase se lipesc la cald de restul izolatorului , la cele două capete . Părţile laterale ale izolatorului se acoperă cu un strat de de cauciuc de cel puţin 4 mm grosime .

Cu excepţia cazului când învelişul asigură rezistenţa la foc , acesta trebuie să fie din acelaşi material cu cel folosit în masa izolatorului şi trabuie tratat termic odată cu corpul izolatorului.
În ceea ce privește tipul de elastomer folosit la fabricarea izolatorilor seismici , o importanță deosebită are capacitatea de a disipa energia în timpul deformării şi în plus o capacitate de protecție cât mai bună împotriva îmbătrânirii în aer și a pagubelor cauzate de ozon.